nekonomi NOTE

   

"

人間が幸せだと感じることは4つあります。

 1つ目は愛されること

 2つ目は褒められること

 3つ目は人の役に立つこと

 4つ目は必要とされる事

2,3,4番目の幸せは、働く事で得る事ができるのです。

"

- there is no wrong,there is no right. (via vampir) (via amaisaeta, ttsk)
2009-09-25 (via gkojay) (via usaginobike) (via memo500000000) (via usaginobike) (via acappellaw) (via jinon) (via shusdiner) (via muhuhu)